We are exploring microcosmos of society

Socionaut

We want sociology to be understandable, regardless of your expertise, and outputs that will be beneficial and useful. Our goal is to link up each person with an interest in space where we spend our lives – sociologists, architects, municipalities and locals – and create opportunities for sharing and thus contribute to creating better places to live. We explore space and its meaning for local people and society. Our job involves qualitative and participative research. But we do not perceive methods as immutable and predetermined. We approach each project individually, design individual procedures and solutions and adapt it appropriately to the specific conditions to hand. We want interdisciplinary cooperation to become a regular part of planning processes. We believe that good places to live are ones that allow and encourage the involvement of all groups in planning. Only in this way can a long-term viable society emerge.

We work for

Together we will establish what ideas and expectations the inhabitants of your community have. What do they think about place where they live? What do they appreciate and what bothers them? Where can they see room for improvement? What would help you and them to live better together? Using qualitative techniques means that we also get residents involved who would not otherwise express their opinion. We create a safe space for open dialogue enabling us to gather meaningful, useful and applicable information for you.

Strategic planning, urban planning, round tables, participation, community development.

Klatovy
Jihlava

You know how it is: you’re overwhelmed with work and need a lot of information from the field. What do locals think about the place where they move daily? What are the strengths and weaknesses of the place? What are the peculiarities of this place and how does this specific location work? What would help to improve the quality of this place? We find answers to these questions. And, above all, we produce meaningful, useful and applicable outputs. Not just stacks of paper full of data, but answers to the specific topics that we formulated together. We believe that the important thing is the result which, in this case, should be a better place to live.

Urban planning and urban studies, strategic planning, analyses, qualitative research.

Klatovy

Do you feel the need to vitalise community life in your neighbourhood and are you looking for ways of enhancing the locals’ feeling of belonging and their attitude to their district? Or don’t you like the way your community is being managed, but you need advice on how to address the local council leadership and start a productive dialogue? Or do you need to start a dialogue between different groups of locals with different opinions? We can help. We approach each challenge individually and find concrete solution, involving classic approaches as well as experimental or completely new methods.

Public meetings, community planning, neighbourhood meetings, street party

We believe that current mantra of interdisciplinary cooperation really works and we are doing our best to make it a regular part of the planning process. And because we believe that the sooner we start, the better, we try to create opportunities for students and professionals: workshops and summer schools, where students of architecture, sociology and related fields can meet and learn successful mutual cooperation, using a common language.
Lectures and discussion cycles with experts from Czechia and abroad. We would be very happy to work with students and graduates on our current projects. Feel free to contact us!

Project Architects on trial, game Urban visionary, workshops, discussions, lectures.

Workshop Litomyšl a Vysoké Mýto

Projects

Socionauti

Lucka je sociokulturní antropoložka. Studovala Kulturologii na FF UK a Sociální a kulturní antropologii na ZČU v Plzni. Je zakládající členkou Socionautu. Zajímá se o kvalitativní metody výzkumu, veřejný prostor a lidi v něm. Ráda plánuje, vykopává první návrhy, tvoří koncepty a mluví s lidmi. Smysl práce v Socionautu vnímá v tom, že dává hlas i lidem, kteří ho vždy nemají. Mezi její témata patří mimo jiné kulturní rozmanitost, menšiny, gender, teenageři a kultivace veřejné diskuse.

Je zakladatelkou spolku Socionaut. Zkoumá alternativní a herní nástroje pro rozvoj komunikace veřejnosti s “profesionály” i mezioborovou spolupráci. Pracuje jako socioložka, konzultantka, facilitátorka a lektorka. Je absolventkou FSV a FF UK v Praze. Jako kulturoložka a urbánní socioložka studovala fungování komunit různého měřítka ve Švédsku, Rakousku či Portugalsku. Ve své práci se snaží oslovit, zaujmout a propojit co nejširší okruh aktérů. Ti jsou klíčem pro vznik dlouhodobě lepších míst k životu pro všechny. Usiluje o budoucnost, kde mají obce kromě městských architektů také své městské sociology.

Vystudoval humanitní studia na Karlově a krajinné inženýrství na Zemědělské univerzitě. Ve volném čase pořádal hudební festivaly, komunitní akce a s kamarády založil a provozoval kulturně komunitní centrum Klubovna. Tento mix zájmů a zkušeností uplatňuje v různých pracovních pozicích v oblasti participace veřejnosti, aplikované sociologie či antropologie. Tři roky pracoval jako referent pro participaci v MČ Praha 6 a od roku 2019 se touto činností zabývá ve spolku Socionaut a firmě AVD - Ateliér pro veřejnou debatu. Zajímají ho podivíni, elektrokola, bioodpad, invazivní druhy, městská divočina, gentrifikace, vnitrobloky, zelené střechy, dešťová voda a tak nějak všechno ostatní.

Martin je sociální antropolog se zaměřením na antropologii města a technologií. Čas tráví kvalitativním výzkumem, projektovým řízením a koordinací, navrhováním metodik a taky facilitací a lektorstvím. Pracoval na projektech rozvoje Prahy, Jihlavy i dalších měst a vyzkoušel si spolupráci se samosprávami, příspěvkovkami, neziskovkami, univerzitami a výzkumnými institucemi. Dokončuje magisterský program Antropologických studií na Karlově Univerzitě, kde sleduje dopad technologií velkých jazykových modelů na vysokoškolské studium. Během studií se podíval do Španělska, Kanady, Spojených Států a Dánska. Rád leze, jezdí na kole a venčí svou psici Kiki.

Aneta je socioložka a sociální antropoložka se zaměřením na občanskou participaci a městské plánování. Odborné zkušenosti nabírala v práci na různorodých projektech v soukromém i neziskovém sektoru. Kromě jejího zapojení v Socionautu se s ní v můžete setkat i jako s odbornou garantkou výzkumů v Konsent z.s. a na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, kde působí jako externí odborná asistentka v oboru sociologie. Magisterský titul získala ze sociologie a sociální antropologie na Univerzitě Karlově, kde Aneta v současnosti působí také jako PhD studentka se zaměřením na občanskou participaci a reflexivní urbánní plánování. Ve volném čase se ráda věnuje plavání a její největší vášní je cestování.

Reza je socioložka města a architektury. Má zkušenosti v oblasti městského plánování, výzkumu a projektového řízení jak z veřejné správy, tak z neziskového sektoru či soukromé architektonické kanceláře. Dva roky byla odbornou asistentkou radní hl. m. Prahy pro územní rozvoj a územní plán. Participativnímu plánování se věnovala např. jako koordinátorka participace MČ Praha 6 nebo ve spolupráci s IPR Praha.
Zaměřuje se na urbanistické a krajinářské projekty, témata modro-zelené infrastruktury, adaptace na změnu klimatu a propojování aktérů veřejné správy a občanské společnosti. Nejvíc ji baví práce „naživo“ s lidmi – facilitace veřejných setkání, moderování akcí či mediace při vyjednávání a řešení konfliktů. Má ráda divadlo, běžky, léto a vítr od moře.

Kateřina je umělkyně, která se zabývá participací a viděním stereotypů. Pracuje s hranicemi osobního „malého“ a veřejného „velkého“ světa. Dětství prožila v aktivistických kruzích, a tím pádem nechápe, proč mnoho spravedlivých řešení není rozšířeno v praxi, ačkoli teoreticky jsou velmi dobře popsané. Kvůli tomu studuje na Akademii výtvarných umění v Praze a momentálně na The Royal Danish Academy of Fine Arts v Kodani. Jejími médii jsou hlavně slova, kresba a práce se skupinami lidí. V roce 2019 spoluzaložila Kulturní centrum Prádelna v Českém Krumlově. Ráda čte a chodí.

Socionaut z.s.
Dělnická 30, Hýskov 267 06
IČO:085 15 352
č.ú. 2201823678/2010
info@socionaut.org

InstagramLinkedIn