Sídliště Invalidovna

Průzkum pro koordinační studii s regulačními prvky na sídlišti Invalidovna v Praze

V průběhu září 2022 jsme spolu s místními obyvateli prozkoumávali sídliště Invalidovna v Praze.

Čím je sídliště pro místní obyvatele hodnotné, s jakými výzvami se zde potýkají, co jim tu chybí a jak by se podle nich mělo rozvíjet do budoucna?

Pro účely zpracování koordinační studie s regulačními prvky, kterou měli na starost architekti a architektky z atelieru Ven.ku, jsme v lokalitě vedli osobní rozhovory s místními obyvateli i se zástupci aktivních spolků. Kvalitativní terénní průzkum jsme završili urbanistickým workshopem, který byl součástí místní akce Zažít město jinak.

»Studie ke stažení«