Analýza dopadu workshopů sexuální
a vztahové výchovy

Evaluace vzdělávacích workshopů na základních školách

Pro organizaci Konsent jsme realizovali výzkum, který sledoval dopady workshopů sexuální a vztahové výchovy “Když to nechce, tak to nechce” na základních školách a víceletých gymnáziích. Do výzkumu se zapojilo celkem 40 tříd z různých škol po celé republice.

Dopadovou analýzu tvořily dvě vzájemně se doplňující části. Těžištěm měření bylo dvoufázové dotazníkové šetření. Dotazník sledoval, jak se u studujících proměňovala míra informovanosti, otevřenosti a povaha postojů k tématům sexuální výchovy v období před absolvováním workshopu a s odstupem alespoň 3 měsíců po jeho absolvování.

Druhá, kvalitativní část výzkumu, založená na nezávislém pozorování během workshopů, přinesla detailní pohled na průběh intervence a bezprostřední efekt jednotlivých aktivit na studující (dynamika skupin, proměny postojů, chování, způsobu vyjadřování a celková atmosféra).

Kombinace kvantitativní analýzy v rámci dotazníkového šetření a kvalitativní metody v rámci výzkumného pozorování nám umožnila nejen nahlédnout měřený efekt dopadu, ale také získat představu o průběhu samotné intervence, bezprostředních reakcích studujících a popsat jemnější efekty, které kvantitativní metoda nemá možnost postihnout.

Výsledky dopadové studie slouží organizaci Konsent k aktualizaci stávajících metodik vzdělávacích workshopů a jako podklad pro osvětu v oblasti výuky sexuální výchovy na školách. V konečném důsledku mohou výsledky studie přispět k celospolečenské změně v oblasti prevence sexualizovaného násilí, vzdělávání a celkové otevřenosti komunikace v tématech sexu a sexuality.

Závěrečná zpráva z výzkumu ke stažení zde.