Management plán Karlova náměstí

Participativní tvorba management plánu Karlova náměstí

Karlovo náměstí - zelená oáza uprostřed města, dopravní uzel, místo konání kulturních akcí i místo pro každodenní život obyvatel a návštěvníků - jedno z nejvýznamnějších veřejných prostranství v Praze, které v sobě spojuje mnoho různorodých funkcí.

V rámci projektu revitalizace Karlova náměstí připravujeme ve spolupráci s krajinářským ateliérem Rehwaldt Landscape Architects tzv. Management plán - koncepční dokument, který slouží ke komplexní, udržitelné a dobře koordinované správě veřejných prostranství.
V rámci českých měst se jedná o pilotní projekt, nicméně v zahraničí se s management plány významných veřejných prostranství úspěšně pracuje už řadu let (např. Kensington gardens v Londýně, Tempelhofer Feld v Berlíně ad.)

Cílem participativní tvorby Management plánu Karlova náměstí je především společně formulovat hlavní potřeby, nástroje a akční kroky potřebné pro udržitelnou správu náměstí jako celku. Během plánování se proto setkáváme především s klíčovými aktéry v oblasti veřejné a státní správy. Důležitou součástí je však také komunikace s veřejností, místními aktéry, spolky, provozovateli podniků a kulturních akcí ad.

Během veřejných setkání či série kulatých stolů a rozhovorů s aktéry se věnujeme především následujícím oblastem: kultura a aktivity, přírodní a památkové hodnoty, péče o veřejný prostor, širší vztahy a mobilita a forma koordinované budoucí správy. Management plán má být projednán a odevzdán ke schválení Radou hlavního města Prahy do konce roku 2024.

Více informací na webu IPR Praha:
www.iprpraha.cz/mp-karlovonamesti

Záznam z informačního setkání pro veřejnost:
https://praha.camp/program/detail/karlovo-namesti-na-ceste-k-promene