Firemní prostředí Purple Technology

V průběhu roku 2022 jsme ve spolupráci s Konsentem v rámci projektu Respekt je profi realizovali průzkum pro HR oddělení společnosti Purple Technology, které se na nás obrátilo s žádostí o pomoc. Pomocí kombinace citlivých rozhovorů a dotazníkového šetření jsme hodnotili kvalitu pracovního prostředí a hledali oblasti pro zlepšení. Zaměřili jsme se na zaměstnanecké vztahy s důrazem na problematické jevy jako je sexuální obtěžování, diskriminace nebo šikana. Výstupem byla zpráva hodnotící stav organizace. Ta zmapovala silné stránky i problematické oblasti napříč firemní strukturou. Organizaci jsme nabídli sérii doporučení na míru, jak se situací pracovat a na jaké oblasti se zaměřit.