Workshop kvalitativního výzkumu pro zaměstnance IPR

Workshop kvalitativního výzkumu pro zaměstnance IPR

Jakým způsobem lze kvalitativní metody zapojit do urbánního plánování? Co nového a přínosného mohou přinést a jak je může konkrétně využít Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy při své činnosti?

Během čtyřhodinového workshopu jsme na podzim 2023 zaměstnankyním a zaměstnancům pražského IPRu představili řadu klasických i alternativních nástrojů kvalitativního výzkumu. K workshopu jsme přistoupili interaktivně a zaměřili se na možnosti využití metod v reálné praxi městského plánování. Účastníci si na referenčním příkladu nedalekého Karlova náměstí vyzkoušeli např. metodu emotional mapping, kreslení mentálních map, zaznamenávání paměti místa nebo deskovou hru Městský vizionář. Vše bylo doplněno zajímavými příklady zahraniční praxe a zarámováno diskuzí nad konkrétními výzvami, které IPR Praha ve své práci řeší.