Mapování studijního prostředí na FaVU ve spolupráci s organizací Konsent

Výzkumný projekt z roku 2022 pro Fakultu výtvarných umění při brněnském VUT vznikl ve spolupráci s organizací Konsent v rámci projektu Respekt až na půdu. Fakulta se na nás obrátila s žádostí o konzultaci dotazníkového šetření, které mělo za úkol zmapovat studijní prostředí a identifikovat oblasti pro zlepšení. Výzkum se věnoval oblastem mezilidských vztahů, komunikace a patologickým jevům a jejich prevenci. Samotný dotazník jsme nakonec rozšířili o sérií polostrukturovaných rozhovorů s účastníky z řad studujících i vyučujících, což nám umožnilo získat hlubší vhled do kolektivní dynamiky. Výstupem byla zpráva mapující situaci na fakultě, její příčiny a dále série doporučení na míru, jak s tématem pracovat a na které konkrétní oblasti se zaměřit pro vybudování bezpečnějšího prostředí pro všechny.