Kreativní Praha - Evaluace Školního plácku

Případová studie mapující dopad Školního plácku před ZŠ Solidarita

V průběhu září 2023 probíhala na sídlišti Solidarita velká věc - ulice před místní základní školou se uzavřela pro automobilovou dopravu a mezi předprostorem školy a navazujícím parkem vznikl “Školní plácek”.

Jaké zážitky, emoce, dojmy a výzvy tento projekt přinesl, jsme zjišťovali v rámci případové studie. Celkem jsme nabídli pohled 136 respondentů ve věkovém rozmezí od předškoláků až po lidi starší 80 let. Mluvili jsme s politiky a radními, vedoucími dotčených odborů, úředníky, vyučujícími, vedením i žáky ZŠ Solidarita a MŠ Dvouletky, dále místními podnikateli, představiteli spolku Solidarita i aktivními kritiky projektu.

Kromě klasického terénního průzkumu jsme využívali i hravé a inkluzivní metody jako např. “emoji” mapping nebo zanášení aktivit do mapy prostřednictvím referenčních piktogramů tak ve snaze pomoc nejmladším účastníkům výzkumu vyjádřit své pocity i jinak než slovy.

Práce byla doplněna rešerší příkladů inspirativní zahraniční praxe, která ukázala široké spektrum možností, jak lze k projektům podobného typu v budoucnu přistupovat.

Hotovou studii si můžete prohlédnout zde.