Klatovy

V rámci města bylo definováno pět lokalit, jejichž urbanistické zpracování si mezi sebou rozdělily čtyři architektonické ateliéry. Naším úkolem bylo vytvořit sociálně-antropologickou analýzu prostředí jednotlivých lokalit a zároveň popsat, jak obyvatelé města vnímají Klatovy jako celek.

Na základě diskuzí s architekty a vedením města vznikla série témat, na které jsme se obyvatel Klatov ptali formou rozhovorů doplněných kreslením mentálních map. Kromě uživatelů a obyvatel konkrétních lokalit jsme rozhovory vedli také s opinion leadery a zástupci nejdůležitějších místních organizací, spolků a institucí.

Díky tomu, že jsme v konkrétních lokalitách prováděli výzkum ve všední dny i o víkendu a v průběhu celého dne, podařilo se nám dobře zachytit rytmus místa a mluvit sco nejširším spektrem uživatelů prostoru. V terénu jsme sledovali i neoficiální cesty, vyšlapané zkratky, oblíbená místa přechodu komunikací.

Výsledkem výzkumu bylo popsání komplexního pohledu obyvatel na město (oblíbená a problematická místa, silné a slabé stránky, uzly, trasy, distrikty, hranice, vize a představy o dalším směřování města). Vedle toho jsme pro každou dotčenou lokalitu vytvořili samostatné portfolio, ve kterém jsme se detailně zaměřili na témata konkrétního prostoru.