Dopad festivalu Jazz Goes To Town

Výzkum dopadu královéhradeckého festivalu Jazz Goes To Town

Pro Královéhradecký kraj jsme na podzim 2023 zkoumali potenciál jedné z místních kulturních událostí – zaměřili jsme se na mezinárodní jazzový festival Jazz Goes to Town s mnohaletou místní tradicí. Naším cílem bylo zmapovat, jak festival vnímají jeho návštěvníci i obyvatelé širšího města. Vyrazili jsme na terénní průzkum a vedli rozhovory s návštěvníky, hudebníky i pořadateli. Ptali jsme se, čím je festival specifický, v čem spočívá jeho hodnota a co návštěvníci říkají na jeho program. Také nás zajímalo, zda pomáhá budovat společenské vazby, turismus a jak se začleňuje do širšího života ve městě.

Během milé práce jsme lépe poznali Hradec a seznámili se řadou muzikantů, sympatickým pořadatelským týmem a hudební styly, o kterých jsme do té doby nevěděli, že existují.