Ptáme se tam, kde je složité se zeptat.

Socionaut

Chceme, aby sociologie byla srozumitelná bez ohledu na odbornost a její výstupy byly přínosné a užitečné. Naším cílem je propojovat každého se zájmem o žitý prostor – sociology, architekty, vedení obcí a místní obyvatele, vytvářet příležitosti pro sdílení a přispívat tak k vytváření lepších míst k životu. Zkoumáme prostor a jeho význam pro místní obyvatele a společnost. Pohybujeme se v rámci kvalitativního a participativního výzkumu, metody ale nebereme jako předem dané a neměnné.

Ke každému projektu přistupujeme individuálně, volíme postup a řešení na míru a přizpůsobujeme ho daným podmínkám. Chceme, aby se mezioborová spolupráce stala běžnou součástí plánovacích procesů. Věříme, že dobrá místa k životu jsou taková, která umožňují a podporují zapojení všech skupin do plánování. Jen díky tomu může vzniknout dlouhodobě životaschopná společnost.

Pracujeme pro

Společně zjistíme, jaké představy a očekávání mají obyvatelé vaší obce. Co si myslí o místě, kde žijí, co oceňují a co jim vadí. Vidí v obci prostor pro zlepšení? Co by vám i jim pomohlo k lepšímu soužití? Díky využívání kvalitativních technik zapojujeme i obyvatele, kteří jinak sítem dotazování snadno propadnou. Vytváříme bezpečný prostor pro otevřený dialog a získáváme pro vás smysluplné, přínosné a použitelné informace.

Strategické plánování, územní plány a územní studie, kulaté stoly, participace, komunitní rozvoj.

Klatovy
Jihlava

Znáte to, nestíháte a potřebujete spoustu informací z terénu. Co si místní myslí o prostoru, ve kterém se denně pohybují? Jaké silné a slabé stránky místo má? Jaká jsou specifika daného prostoru a jak konkrétní lokalita funguje? Jakým způsobem a proč lidé určitý prostor využívají a co by jim pomohlo k jeho zkvalitnění? Jak komunikovat různé záměry obyvatelům a dalším uživatelům daného prostoru? Tohle umíme. A především – jde nám o smysluplné, použitelné a přínosné výstupy. Žádné stohy popsaných papírů, ale společně formulovaná témata a nalezení odpovědí na ně. Věříme, že důležitý je výsledek, kterým by v tomto případě mělo být lepší místo k životu.

Územní plánování a územní studie, strategické plánování, analýzy, kvalitativní výzkum.

Klatovy

Rádi byste rozpohybovali komunitní život ve vaší obci a hledáte způsoby, jak podpořit sounáležitost místních a jejich vztah k místu? Anebo se vám něco nelíbí ve způsobu správy vaší obce a nevíte si rady, jak oslovit vedení obce a zahájit produktivní dialog? Anebo potřebujete smysluplný dialog spíše vést mezi jednotlivými skupinami místních, kteří mají odlišné představy? Pomůžeme vám pustit se do toho. Ke každé výzvě přistupujeme individuálně a hledáme konkrétní způsoby řešení. Klasické přístupy i experimentální a úplně nové metody.

Veřejná setkání, komunitní plánování, sousedská sešlost, pouliční slavnost, bál v sokolovně:)

Věříme, že současná mantra mezioborové spolupráce není marná a ze všech sil se snažíme přispět k tomu, aby se stala běžnou součástí plánovacích procesů. A protože věříme, že čím dřív se začne, tím líp, vytváříme příležitosti pro studenty a odborníky. Workshopy a letní školy, na kterých se můžou potkat studenti architektury se studenty sociologie a jiných příbuzných oborů a učit se vzájemné spolupráci a společnému jazyku. Přednáškové a diskuzní cykly s odborníky od nás i ze zahraničí. Velmi rádi spolupracujeme se studenty a absolventy i na našich aktuálních projektech. Klidně se nám ozvěte!

Workshopy, diskuze, přednášky.

Workshop Litomyšl a Vysoké Mýto

Projekty

Socionauti

Socionaut z.s.
Dělnická 30, Hýskov 267 06
IČO:085 15 352
č.ú. 2201823678/2010
info@socionaut.org