Výzkum interkulturního soužití a veřejného prostoru v Chebu

Jakými způsoby prožívají město čeští a vietnamští obyvatelé? Kde rádi tráví čas, jaká místa jim přijdou hodnotná a jaká problematická, kde a za jakých příležitostí se potkávají s “těmi druhými” a jaké aktivity by podle nich mohly mít potenciál tyto dvě skupiny místních propojovat?

Tyto otázky tvořily základní kostru našeho průzkumu zaměřujícího se na vnímání veřejného prostoru českou a vietnamskou komunitou. Jako “výzkumnou laboratoř” vztahů, soužití a využívání městského prostoru jsme si po konzultacích s odborníky na vietnamskou komunitu v ČR zvolili město Cheb. Proč? Dlouhodobě v něm žije jedna z největších vietnamských komunit v Čechách, a tak jsme mohli skrze rozhovory v terénu, dotazníkové šetření a urbanistický workshop sledovat a zkoumat nejen aktuální stav, ale dotknout se i historie a vývoje vzájemného soužití.

Cílem výzkumu bylo vytvořit podklad pro závěrečnou disertační práci doktorandky architektury na pražské UMPRUM Thu Huong Pham. Usilovali jsme tak o popsání perspektiv, skrze které městský veřejný prostor vnímají tyto dvě skupiny obyvatel a zároveň nalézat průniky a možné způsoby, jak dopomoci k lepší interakci a vzájemnému dialogu české a vietnamské komunity.