Opočno - strategie využití kláštera

Participace strategie využití kapucínského kláštera v Opočně

V období od června do září 2023 jsme měli možnost se ve spolupráci s organizací Nová síť, architekty ze Cityupgrade a Královéhradeckým krajem podílet na tvorbě participativní strategie využití kapucínského kláštera a klášterní zahrady v Opočně. Realizovali jsme sérii veřejných setkání, při kterých jsme od místní veřejnosti získávali podněty k novému využití kláštera.

Setkání jsme navrhli tak, aby účastníci mohli své představy o využití kláštera vzájemně sdílet, diskutovat o nich a zároveň je co nejpřesněji formulovat a konkretizovat. Příjemné atmosféře našich setkání prospělo uspořádání komunitní akce s opékáním buřtů a koncertem v klášterní zahradě. Díky tomu byla škála účastníků pestřejší a nálada uvolněná.

Pod odkazem níže je k nahlédnutí dokumentace strategie, kterou zhotovili architekti z ateliéru Cityupgrade mimo jiné i na základě shromážděných podnětů.

Web ke strategii kláštera: https://opocno.cityupgrade.cz/