Územní studie Depo Písnice a okolí

Participace územní studie plánované čtvrti na rozhraní města a krajiny

Území na samém jižním okraji Prahy, na rozhraní Písnice a Kunratic, v budoucnu čeká velká proměna. Dnes jsou tu hlavně pole, výrobní objekty a sklady. V budoucnu tu má vzniknout konečná stanice metra D a spolu s ní i nová městská čtvrť.

Spolu s hlavním městem a ateliérem PHAP připravujeme zapojení veřejnosti a dotčených aktérů do přípravy Územní studie Depo Písnice a okolí. Cílem studie je zkoordinovat všechny existující zájmy a potřeby v tomto území a nastavit pravidla pro koncepční rozvoj celé lokality. Prioritou je kvalitní koncepce veřejných prostranství a zelených ploch, dostatek občanské vybavenosti a dobrá prostupnost pro všechny druhy dopravy.
Během jara 2024 chystáme rozhovory s místními aktéry, veřejná setkání v dotčených čtvrtích a online anketu pro sběr podnětů a připomínek ke zpracování návrhu studie. Na podzim pak plánujeme komentované vycházky s autory studie a standardní veřejné projednání návrhu. Studie by měla být hotová do konce roku 2024.