Koncepční studie na Proseku

Zapojení veřejnosti do tvorby koncepční studie pro vnitroblok na Praze 9

V březnu 2024 jsme zahájili naši již třetí spolupráci s krajinářskými architekty z atelieru Ven.ku. S obyvateli vnitrobloku mezi ulicemi Lovosická a Kytlická jsme vedli rozhovory a povídali si o hodnotách a nedostatcích lokality za účelem tvorby koncepční studie. Studie vzniká v souvislosti s plánovanou výstavbou na jednom z pozemků přiléhajících k vnitrobloku. Ve spolupráci s developerem (Exafin) jsme následně pro veřejnost uspořádali setkání, kde jim byl představen návrh stavebního záměru, ke kterému mohli zanechat své podněty a připomínky. Výstupy z rozhovorů v terénu i z veřejného setkání jsme předali architektům k zapracování do studie a zároveň i společnosti Exafin jako podklad pro zpracování a prezentaci finálního návrhu stavebního záměru.

Součástí našich výstupů byly nápady a podněty vztahující se jak k fungování lokality v širším kontextu, tak i k praktické podobě samotného vnitrobloku. Kromě širších vztahů jsme tak ověřovali i možnosti drobných intervencí, které by vnitroblok oživily a zpříjemnily v něm pobyt. Součástí projektu navíc byly i reflektované obavy a příležitosti, které lokalitě developerský záměr přináší. Na základě rozhovorů jsme vytvořili konkrétní doporučení pro zapracování do návrhu a komunikaci s veřejností.