Případové studie pro Pěšky městem

Průzkum dopravního chování a evaluace dopadu kampaně Pěšky do školy

V průběhu jara a léta 2024 se věnujeme průzkumu dopravního chování pro organizaci Pěšky městem. Cílem výzkumu je zmapovat a blíže popsat motivace lidí ke zvolení konkrétního způsobu dopravy dětí do škol, případně jejich ochotu ke změně. Průzkum, který současně mapuje dlouhodobé dopady kampaně Pěšky do školy, probíhá na třech vytipovaných školách dle odlišné velikosti a typu sídelní struktury.

V workshopech s dětmi a rozhovorech s jejich rodiči, veřejnými činiteli i samotnými koordinátory kampaní Pěšky do školy se zaměřujeme na témata jako subjektivní pocit bezpečí v okolí školy, kvalita veřejného prostoru, automobilová vs. pěší infrastruktura či způsoby trávení volného času a míra pobytu venku. Zajímá nás také, jak lidé hodnotí zapojení své školy do samotné kampaně.