Kurz Participace ve veřejné správě

Dvoudílný vzdělávací workshop participace pro jihlavské úředníky

Na podzim 2023 jsme pro zaměstnance jihlavské radnice připravili dvoudílný interaktivní workshop na míru s výmluvným názvem “Jak na participaci ve veřejné správě”. Cílem bylo nabídnout klíčové know-how, aby účastníci kurzu porozuměli, co jim může participace přinést, jak a kdy ji zadat a jak nastavit kritéria kvality participativních procesů. .

První dva dny v listopadu se věnovaly teoretickému zakotvení disciplíny, jejím cílům a přínosům, ale také rizikům a limitům. Představili jsme základní metody a techniky, které se v praxi běžně využívají. Druhé dva dny v lednu pak byly založené prakticky. Sdíleli jsme a reflektovali vlastní zkušenosti z participativních projektů a aplikace výzkumných metod a společně s účastníky si pak vyzkoušeli, co participace – její příprava a plánování – obnáší na vlastní kůži.

Workshopy proběhly v přátelské a kreativní atmosféře. Vedle našeho výkladu jsme nabídli i prostor pro sdílení a předávání zkušeností mezi účastníky, kteří se tak díky kurzu poznali s kolegy napříč organizační strukturou radnice. Kurz proběhl v rámci projektu Rozvoj zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací ve městě Jihlava.