Jihlava

Pro krajské město Jihlava jsme realizovali sociologický kvalitativní výzkum na téma identita Jihlavy a jejích obyvatel. Zvolená metoda spočívala v oslovení cca 100 vybraných respondentů z řad obyvatel, pracujících, turistů či místních aktérů společenského života. S každým respondentem byl realizován polostrukturovaný rozhovor, s některými byla vytvořena mentální mapa. Mentální mapování umožňuje vizualizovat představy o městě a postihnout tak jemnější detaily než textový zápis.

Výzkum posloužil jako dílčí podklad pro tvorbu chystaného strategického plánu a rovněž pro nastavení plánované kampaně “Staň se jihlavákem”, jenž má za cíl zvýšit celkový podíl obyvatel s trvale hlášeným bydlištěm v Jihlavě.

ZPRAVA Z PRŮZKUMU V JIHLAVĚ